DAR

Kraji v naši občini

 • Begunje - hiše in ljudje
 • Graščina Kazenstain, 1689
  Graščina Kazenstain, 1689
  Vir: Slava Vojvodine Kranjske (Valvasor)
 • Begunje - zgodovina
 • Grad Kamen, 1679
  Grad Kamen, 1679
  Vir: Slava Vojvodine Kranjske (Valvasor)
 • Brda
 • Brda na karti franc. katastra, 1826
  Brda na karti franc. katastra, 1826
  Vir: Franciscejski kataster
 • Brezje - hiše in ljudje
 • Brezje na karti franc. katastra, 1826
  Brezje na karti franc. katastra, 1826
  Vir: mapio.eu
 • Brezje - zgodovina
 • Brezje, 1826
  Brezje, 1826
  Vir: Franciscejski kataster Vir: Leški zbornik
 • Brezovica pri Kropi
 • Brezovica pri Češnjici na franc. katastru, 1826
  Brezovica pri Češnjici na franc. katastru, 1826
  Vir: mapire.eu
 • Češnjica pri Kropi
 • Češnjica pri Kropi – na Kmetih, 1826
  Češnjica pri Kropi – na Kmetih, 1826
  Vir: mapire.eu (franc. kataster)
 • Črnivec
 • Črnivec, 1826
  Črnivec, 1826
  Vir: mapio.eu (Franciscejski kataster)
 • Dobravica
 • Dobravica, 1827
  Dobravica, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Dobro polje
 • Malo Dobro Polje, 1826
  Malo Dobro Polje, 1826
  Vir: mapio.eu (Franciscejski kataster)
 • Dvorska vas
 • Grad Drnča, 1689
  Grad Drnča, 1689
  Vir: Slava Vojvodina Kranjske (Valvasor)
 • Globoko
 • Pozicija Globokega, 1954
  Pozicija Globokega, 1954
  Vir: Selanov reliefni zemljevid
 • Gorica
 • Gorica - Jožefinska vojaška karta, 1763
  Gorica - Jožefinska vojaška karta, 1763
  Vir: dlib
 • Hlebce/ ☀ Dopolnjeno, 1.10.2020
 • Hlebce na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Hlebce na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Vir: mapire.eu
 • Hraše
 • Hraše na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Hraše na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Vir: mapire.eu
 • Kamna Gorica - hiše in ljudje
 • Kamna Gorica na orto-foto posnetku, 2013
  Kamna Gorica na orto-foto posnetku, 2013
  Vir: geopedija.si
 • Kamna Gorica - zgodovina
 • Kamna Gorica, 1679
  Kamna Gorica, 1679
  Vir: Valvasor (wikipedija.org)
 • Kropa - hiše in ljudje
 • Hišne številke v Kropi
  Hišne številke v Kropi
  Vir: Vigenjc št. 13 (Glasilo Kroparskega muzeja
 • Kropa - zgodovina
 • Kropa na karti franc. katastra, 1826
  Kropa na karti franc. katastra, 1826
  Vir: Franciscejski kataster
 • Lancovo - hiše in ljudje
 • Lancovo na topografski karti, 2013
  Lancovo na topografski karti, 2013
  Vir: geopedija.si
 • Lancovo - zgodovina
 • Lancovo, 1826
  Lancovo, 1826
  Vir: Franciscejski kataster
 • Lesce - hiše in ljudje
 • Lesce na franciscejskem katastru, 1926
  Lesce na franciscejskem katastru, 1926
  Vir: risba Jure Sinobad (Dežela)
 • Lesce - sprehod po starih Lescah
 • Tovarna Verig, okrog 1975
  Tovarna Verig, okrog 1975
  Vir: SOZD Slovenske železarne, 1979
 • Lesce - zgodovina
 • Lesce na Jožefinski vojaški karti, 1763
  Lesce na Jožefinski vojaški karti, 1763
  Vir: Knjižnica A. T. Linhart Radovljica
 • Lipnica pri Kropi
 • Lipnica pri Kropi, 1827
  Lipnica pri Kropi, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Ljubno - hiše in ljudje
 • Ljubno – orto-foto posnetek, 2013
  Ljubno – orto-foto posnetek, 2013
  Vir: geopedija.si
 • Ljubno - zgodovina
 • Ljubno, 1826
  Ljubno, 1826
  Vir: Franciscejski kataster
 • Mišače - hiše in ljudje
 • Mišače, 1827
  Mišače, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Mlaka
 • Mlaka na karti franc. katastra, 1827
  Mlaka na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Mošnje - hiše in ljudje
 • Mošnje – orto-foto posnetek, 2013
  Mošnje – orto-foto posnetek, 2013
  Vir: geopedija.si
 • Mošnje - zgodovina
 • Mošnje, 1827
  Mošnje, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Noše
 • Noše – franciscejski kataster, 1826
  Noše – franciscejski kataster, 1826
  Vir: mapire.eu
 • Nova vas
 • Prva omemba Nove vasi na karti, 1843
  Prva omemba Nove vasi na karti, 1843
  Vir: Herzgothums Krain (H. Freyer)
 • Otoče
 • Otoče, 1763
  Otoče, 1763
  Vir: mapire.eu
 • Ovsiše
 • Ovsiše na karti franc. katastra, 1827
  Ovsiše na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Peračica
 • Peračica, 1826
  Peračica, 1826
  Vir: mapio.eu
 • Podnart
 • Podnart na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Podnart na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Vir: mapire.eu
 • Podnart
 • Podnart na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Podnart na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Vir: mapire.eu
 • Poljče
 • Poljče na karti franciscejskega katastra, 1926
  Poljče na karti franciscejskega katastra, 1926
  Vir: Dežela (risba Jure Sinobad)
 • Poljšica pri Podnartu
 • Poljšica na karti franc. katastra, 1827
  Poljšica na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Posavec
 • Posavec na karti franc. katastra, 1827
  Posavec na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Praproše
 • Praproše na karti franc. katastra, 1827
  Praproše na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Predtrg - hiše in ljudje
 • Predtrg – orto-foto posnetek, 2013
  Predtrg – orto-foto posnetek, 2013
  Vir: geopedija.si
 • Predtrg - zgodovina
 • Goreči Predtrg, 1761 (votivna podoba v cerkvi na Studenčicah)
  Goreči Predtrg, 1761 (votivna podoba v cerkvi na Studenčicah)
  Vir: foto Cene Avguštin
 • Kraji/Prezrenje
 • Prezrenje na karti franc. katastra, 1827
  Prezrenje na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Radovljica - Gradišče
 • Gradišče s starim pokopališčem, 2010
  Gradišče s starim pokopališčem, 2010
  Vir: foto Adi Fink
 • Radovljica - Podmesto
 • Pod mestom, 1864
  Pod mestom, 1864
  Vir: slikar Marcus Pernhart
 • Radovljica - Predmesto
 • Thurnova pristava, 1689
  Thurnova pristava, 1689
  Vir: Slava Vojvodine Kranjske (Valvasor, detajl)
 • Radovljica - Trg
 • Graščina, 1689
  Graščina, 1689
  Vir: Slava Vojvodine Kranjske (Valvasor)
 • Radovljica - zgodovina
 • Radovljica, 1763
  Radovljica, 1763
  Vir: mapire.eu (Jožefinska vojaška karta)
 • Ravnica
 • Ravnica na karti franc. katastra, 1827
  Ravnica na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Rovte
 • Rovte na karti franc. katastra, 1827
  Rovte na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Slatna
 • Slatna na karti franc. katastra, 1827
  Slatna na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Spodnja Dobrava
 • Spodnja Dobrava, 1826
  Spodnja Dobrava, 1826
  Vir: Franciscejski kataster
 • Spodnja Lipnica
 • Spodnja Lipnica, 1763
  Spodnja Lipnica, 1763
  Vir: mapire.eu (Jožefinska vojaška karta)
 • Spodnji Otok
 • Zgornji in Spodnji Otok, FK 1826
  Zgornji in Spodnji Otok, FK 1826
  Vir: arhiv Tine Jarc
 • Srednja Dobrava
 • Srednja Dobrava, 1826
  Srednja Dobrava, 1826
  Vir: Franciscejski kataster
 • Srednja vas
 • Srednja vas na karti franc. katastra, 1827
  Srednja vas na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Studenčice
 • Studenčice na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Studenčice na jožefinski vojaški karti, 1763-87
  Vir: mapire.eu
 • Vošče
 • Vošče na franc. katastru, 1826
  Vošče na franc. katastru, 1826
  Vir: mapire.eu
 • Vrbnje
 • Vrbnje - Jožefinska vojaška karta, 1763
  Vrbnje - Jožefinska vojaška karta, 1763
  Vir: dlib
 • Zadnja vas
 • Zadnja vas (prej Sv. Lucija) na karti franc. katastra, 1826
  Zadnja vas (prej Sv. Lucija) na karti franc. katastra, 1826
  Vir: Franciscejski kataster
 • Zaloše
 • Zaloše na karti franc. katastra, 1827
  Zaloše na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Zapuže
 • Zapuže
  Ilyria, 1829-1835 (Second military survey of the Habsburg Empire)
  Vir: mapire.eu
 • Zgornja Dobrava
 • Zgornja Dobrava, 1826
  Zgornja Dobrava, 1826
  Vir: Franciscejski kataster
 • Zgornja Lipnica
 • Zgornja Lipnica na karti franc. katastra, 1827
  Zgornja Lipnica na karti franc. katastra, 1827
  Vir: Franciscejski kataster
 • Zgornji Otok
 • Zgornji in Spodnji Otok, FK 1826
  Zgornji in Spodnji Otok, FK 1826
  Vir: arhiv Tine Jarc
 • Zgoša
 • Zgoša na karti franciscejskega katastra, 1827
  Zgoša na karti franciscejskega katastra, 1827
  Vir: Dežela (risba Jure Sinobad)