DAR
Cesarski grb, 1836 (grboslovje.si)
Cesarski grb, 1836 (grboslovje.si)
Grb Avstroogrske, ok. 1900 (dLib)
Grb Avstroogrske, ok. 1900 (dLib)
Avstroogrski grb najden v Radovljici (foto Cene Avguštin)
Avstroogrski grb najden v Radovljici (foto Cene Avguštin)
Grb Kranjske, 1890 (Ströhl - Österreichische -Wappenrolle)
Grb Kranjske, 1890 (Ströhl - Österreichische -Wappenrolle)
Grb rodbine Thurn-Valsassina, 1616-1888 (wikimedia)
Grb rodbine Thurn-Valsassina, 1616-1888 (wikipedia.org)
Pečat Gospostva Radovljica, 1833 (arhiv Nejc Vobovnik), Žig Gospostva Radovljica, 1833 (DAR - preris Ažbe Toman
Pečat Gospostva Radovljica, 1833 (arhiv Nejc Vobovnik)
Žig Gospostva Radovljica, 1833 (DAR - preris Ažbe Toman
Grof Vincenc Thurn, mlajši (družina Ducar)
Grof Vincenc Thurn, mlajši (družina Ducar)
Grof Gustav Thurn-Valsassina, 1888 (Kmetovalec)
Grof Gustav Thurn-Valsassina, 1888 (Kmetovalec)
Ljudska šola, 1903-09 (arhiv Sartori)
Ljudska šola, 1903-1909 (arhiv družine Sartori-Čebulj)
Pintar Lovro - učitelj grofov Thurn, 1814-1875 (wikimedia.org)
Pintar Lovro - učitelj grofov Thurn, 1814-1875 (wikipedia.org)
Berce Vinko st.  - šolski upravitelj, um. 1936 (dlib - NUK)
Berce Vinko st. - šolski upravitelj, um. 1936 (dlib - NUK)
Žig C. kr. okr. glavarstva Radovljica, 1852  (DAR)
Žig C. kr. okr. glavarstva Radovljica, 1852 (DAR)
Žig okrajnega urada Radovljica, 1859 (DAR)
Žig okrajnega urada Radovljica, 1859 (DAR)
Žig okrajnega glavarstva Radovljia, 1918 (DAR)
Žig okrajnega glavarstva Radovljia, 1918 (DAR)
Wurzbach Avgust pl. Tannenberg - okrajni glavar, 1824-1905 (BiP - Rugale in Preinfalk)
Wurzbach Avgust pl. Tannenberg - okrajni glavar, 1824-1905 (BiP - Rugale in Preinfalk)
Osmrtnica ok. glavarja - Josip Dralka, 1910 (Slovenski narod)
Osmrtnica ok. glavarja - Josip Dralka, 1910 (Slovenski narod)
Gozani  markiz Ludvik - okrajni glavar (BiP - Rugale in Preinfalk)
Gozani markiz Ludvik - okrajni glavar (BiP - Rugale in Preinfalk)
Kaltenegger vitez Oskar pl. Riedhorst - okrajni glavar, 1858-1939 (BiP - Rugale in Preinfalk)
Kaltenegger vitez Oskar pl. Riedhorst - okrajni glavar, 1858-1939 (BiP - Rugale in Preinfalk)
g8) Detela pl. Oton ml. - ok. glavar, pred 1917 (wikipedija)
Detela pl. Oton ml. - ok. glavar, pred 1917 (wikipedia.org)
Žun Valentin, 1873-1918 (Kronika - hrani dr. Iztok Žun)
Žun Valentin, 1873-1918 (Kronika - hrani dr. Iztok Žun)
Rojec Franc - pisatelj in risar, 1867-1939 (dlib, wikipedija)
Rojec Franc - pisatelj in risar, 1867-1939 (dlib, wikipedia.org)
Žig okrajnega sodišča (arhiv Zvone Razinger)
Žig okrajnega sodišča (arhiv Zvone Razinger)
Regally Franc - sodni predstojnik, 1870-1924 (Koledar C&M)
Regally Franc - sodni predstojnik, 1870-1924 (Koledar C&M)
Sajovic France - sodni uradnik, 1871-1918 (Koledar C&M)
Sajovic France - sodni uradnik, 1871-1918 (Koledar C&M)
Suhi pečat notarja Janeza Prešerna, 1879 (arhiv družine Sartori-Čebulj)
Suhi pečat notarja Janeza Prešerna, 1879 (arhiv družine Sartori-Čebulj))
Žig notarja Huberta Hoffmana, 1887 (DAR)
Žig notarja Huberta Hoffmana, 1887 (DAR)
Notar Alfred Rudež, 1896-1911 (arhiv Razinger)
Notar Alfred Rudež, 1896-1911 (arhiv Razinger)
i8) Pegan Alojzij - Radovljica, notar, 1868-1946 (arhiv družine Bole)
i8) Pegan Alojzij - Radovljica, notar, 1868-1946 (arhiv družine Bole)
Žig C. kr. Davčnega urada, 1910 (DAR)
Žig C. kr. Davčnega urada, 1910 (DAR)
Voves Jan - zdravnik, 1867-1938 (dLib - NUK)
Voves Jan - zdravnik, 1867-1938 (dLib - NUK)
C. kr. Žandarmerijska komanda Radovljica, 1916 (arhiv Zvone Razinger)
C. kr. Žandarmerijska komanda Radovljica, 1916 (arhiv Zvone Razinger)
Žig županstva Radovljica, 1881 (DAR)
Žig županstva Radovljica, 1881 (DAR)
Mestno županstvo, 1897 (DAR - preris - Jure Sinobad)
Mestno županstvo, 1897 (DAR - preris - Jure Sinobad)
Mestno županstvo Radovljica, 1910 (DAR)
Mestno županstvo Radovljica, 1910 (DAR)
Uradniški žig Radovljica, 1863 (DAR)
Uradniški žig Radovljica, 1863 (DAR)
Vilfan Janko - župan in pred. GD, 1904-11 (arhiv PD Radovljica)
Vilfan Janko - župan in pred. GD, 1904-11 (arhiv PD Radovljica)
Znak Gasilskega društva, 1895 (Spomenica GD)
Znak Gasilskega društva, 1895 (Spomenica GD)
Sartori Janez - ključavničar in pred. GD, 1849-1923 (DAR)
Sartori Janez - ključavničar in pred. GD, 1849-1923 (DAR)
t1) Poštni žig Radovljica, 1846 (arhiv Konrad Kajtna)
Poštni žig Radovljica, 1846 (arhiv Konrad Kajtna)
m2) Ustanovitelji GD Radovljica,  1883 (100 let GDR)
Ustanovitelji GD Radovljica, 1883 (100 let GDR)
Kapus Albert - predsednik GD, 1884-86 (DAR)
Kapus Albert - predsednik GD, 1884-86 (DAR)
Klinar Matija - gostilničar in pred. GD, 1886-93 (DAR)
Klinar Matija - gostilničar in pred. GD, 1886-93 (DAR)
Homan Friderik st.,- trgovec in pred. GD, 1859-99 (DAR)
Homan Friderik st.,- trgovec in pred. GD, 1859-99 (DAR)
Roblek Hugo - lekarnar in pred. GD, 1871-1920 (KS Radovljica)
Roblek Hugo - lekarnar in pred. GD, 1871-1920 (KS Radovljica)
Zalokar Miha - predsednik GD, 1897-1901 (Bilten 100 let GD)
Zalokar Miha - predsednik GD, 1897-1901 (Bilten 100 let GD)
Kristan Pavel - predsednik GD, 1904-05 (DAR)
Kristan Pavel - predsednik GD, 1904-05 (DAR)
Pogačnik Jožef - krojač in pred. GD, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Pogačnik Jožef - krojač in pred. GD, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Janc Florijan - hotelir in pred. GD, 1888-1967 (DAR - arhiv Slvako Mali)
Janc Florijan - hotelir in pred. GD, 1888-1967 (DAR - arhiv Slvako Mali)
Kunstelj Rudolf - gostilničar in pred. GD, 1912 (DAR - GD)
Kunstelj Rudolf - gostilničar in pred. GD, 1912 (DAR - GD)
Kosmač Anton - gostilničar in pred. GD, 1912-14 (DAR)
Kosmač Anton - gostilničar in pred. GD, 1912-14 (DAR)
Dolžan Franc  - gostilničar in pred. GD, 1872-1944 (DAR)
Dolžan Franc - gostilničar in pred. GD, 1872-1944 (DAR)
Prapor društva obrtnikov, ust. 1905 (arhiv OOZ Radovljica)
Prapor društva obrtnikov, ust. 1905 (arhiv OOZ Radovljica)
Fuersager Leopold - trgovec, 1868-1943 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Fuersager Leopold - trgovec, 1868-1943 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Avguštin Janez - gostilničar, 1877-1943 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Avguštin Janez - gostilničar, 1877-1943 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Mali Alojz - strojar, 1868-1952 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Mali Alojz - strojar, 1868-1952 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Bertoncelj - pek, foto 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali
Bertoncelj - pek, foto 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Bizjak - frizer, foto  1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Bizjak - frizer, foto 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Dobovišek - pisar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Dobovišek - pisar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Fajdiga Ivan - sadjar, 1854-1935 (Mohorjev koledar 1936)
Fajdiga Ivan - sadjar, 1854-1935 (Mohorjev koledar 1936)
Janša - čevljar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Janša - čevljar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Pirih - rezbar, foto 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Pirih - rezbar, foto 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Pogačnik p. d. Srakar - mizar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Pogačnik p. d. Srakar - mizar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Tevž  Vincenc - čevljar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Tevž Vincenc - čevljar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Simbol podobarjev, 1835 (plastika na Linhartovi hiši, foto DAR)
Simbol podobarjev, 1835 (plastika na Linhartovi hiši, foto DAR)
Vurnik Janez ml. - podobar, 1849-1911 (Vurnik - foto Ljubo Kozic)
Vurnik Janez ml. - podobar, 1849-1911 (Vurnik - foto Ljubo Kozic)
Vurnik Janez st., podobar - 1819-1889 (Moh. koledar)
Vurnik Janez st., podobar - 1819-1889 (Moh. koledar)
Pavlin Jože - podobar, 1875-1914 (foto Ljubo Kozic)
Pavlin Jože - podobar, 1875-1914 (foto Ljubo Kozic)
Vengar Alojz - fotograf, 1871-1950 (DAR - arhiv Sartori)
Vengar Alojz - fotograf, 1871-1950 (DAR - arhiv Sartori)
Vurnik Helena - slikarka, 1882-1962 (Zbornik Ivan Vurnik)
Vurnik Helena - slikarka, 1882-1962 (Zbornik Ivan Vurnik)
Vurnik Ivan - arhitekt in urbanist, 1884-1971 (arhiv Jure Sinobad)
Vurnik Ivan - arhitekt in urbanist, 1884-1971 (arhiv Jure Sinobad)
Članskiprapor (Spomenica, arhiv Čebulj-Sartori)
Članski prapor (Spomenica, arhiv družine Sartori-Čebulj)
Naraščajski prapor (Spomenica, arhiv Čebulj-Sartori)
Naraščajski prapor (Spomenica, arhiv družine Sartori-Čebulj)
p3) Skupina članov ob ustanovitvi, 1908 (arhiv Čebulj-Sartori)
p3) Skupina članov ob ustanovitvi, 1908 (arhiv družine Sartori-Čebulj)
Olip Boštjan -  telovadec, 1892-1918 (Dežela - Jure Sinobad)
Olip Boštjan - telovadec, 1892-1918 (Dežela - Jure Sinobad)
p5) Orli v Radovljici - pred Bogatajem, 1909 (RZ 1992)
p5) Orli v Radovljici - pred Bogatajem, 1909 (RZ 1992)
Hočevar Josipina - dobrotnica, 1824-1911 (slika v Šivčevi hiši)
Hočevar Josipina - dobrotnica, 1824-1911 (slika v Šivčevi hiši)
Hudovernik Primož ml. - trgovec, 1811-1889 (Mihael Stroj)
Hudovernik Primož ml. - trgovec, 1811-1889 (Mihael Stroj)
Hudovernik Katarina - žena trgovca, 1814-1886 (Mihael Stroj)
Hudovernik Katarina - žena trgovca, 1814-1886 (Mihael Stroj)
Žig župnije Radovljica, 1910 (DAR)
Žig župnije Radovljica, 1910 (DAR)
Novak Janez - dekan, 1842-1918 (Župnija Radovljica)
Novak Janez - dekan, 1842-1918 (Župnija Radovljica)
Badjura Rudolf, Radovljica - borec za sev. mejo, 1881-1963 (wikipedia)
Badjura Rudolf, Radovljica - borec za sev. mejo, 1881-1963 (wikipedia.org)
Bulovec Anton - naravoslovec, 1869-1930 (dlib - NUK)
Bulovec Anton - naravoslovec, 1869-1930 (dlib - NUK)
Ivan Murnik, 1839-1913 - drž. svetnik, narodnjak (dLib - NUK)
Ivan Murnik, 1839-1913 - drž. svetnik, narodnjak (dLib - NUK)
Lovro Toman, 1827-1879 drž. svetnik, narodnjak (wikipedija)
Lovro Toman, 1827-1879 drž. svetnik, narodnjak (wikipedia.org)
t1) Poštni žig Radovljica, 1846 (arhiv Konrad Kajtna)
t1) Poštni žig Radovljica, 1846 (arhiv Konrad Kajtna)
Poštni žig Radovljica, 1851 (DAR)
Poštni žig Radovljica, 1851 (DAR)
Poštni žig Radovljica, 1850 (philadria)
Poštni žig Radovljica, 1850* (philadria)
Poštni žig Radovljica, 1863 (ebay)
Poštni žig Radovljica, 1863 (ebay.com)
Poštni žig Radovljica, 1867 (e-bay)
Poštni žig Radovljica, 1867* (ebay.com)
Poštna tabla na Dralkovi hiši, 1873-1918 (Pošta na Dolenjskem do 1918)
Poštna tabla na Dralkovi hiši, 1873-1918 (Pošta na Dolenjskem do 1918)
Poštni žig Radovljica, 1876 (arhiv Igor Pirc)
Poštni žig Radovljica, 1876 (arhiv Igor Pirc)
Poštni žig Radovljica, 1884 (DAR
Poštni žig Radovljica, 1884 (DAR)
Poštni žig Radovljica, 1911 (DAR)
Poštni žig Radovljica, 1911 (DAR)