Cesarski grb, 1836 (grboslovje.si)
Grb Avstroogrske, ok. 1900 (dLib)
Avstroogrski grb najden v Radovljici (foto Cene Avguštin)
Grb Kranjske, 1890 (Ströhl - Österreichische -Wappenrolle)
Grb rodbine Thurn-Valsassina, 1616-1888 (wikimedia)
Žig Gospostva Radovljica, 1843 (DAR - preris Ažbe Toman)
Grof Vincenc Thurn, mlajši (družina Ducar)
Grof Gustav Thurn-Valsassina, 1888 (Kmetovalec)
Ljudska šola, 1903-09 (arhiv Sartori)
Pintar Lovro - učitelj grofov Thurn, 1814-1875 (wikimedia.org)
Berce Vinko st. - šolski upravitelj, um. 1936 (dlib - NUK)
C. kr. okrajno glavarstvo Radovljica, 1853 (DAR)
Žig okrajnega urada Radovljica, 1859 (DAR)
Žig okrajnega glavarstva Radovljia, 1918 (DAR)
Wurzbach Avgust pl. Tannenberg - okrajni glavar, 1824-1905 (BiP - Rugale in Preinfalk)
Osmrtnica ok. glavarja - Josip Dralka, 1910 (Slovenski narod)
Gozani markiz Ludvik - okrajni glavar (BiP - Rugale in Preinfalk)
Kaltenegger vitez Oskar pl. Riedhorst - okrajni glavar, 1858-1939 (BiP - Rugale in Preinfalk)
g8) Detela pl. Oton ml. - ok. glavar, pred 1917 (wikipedija)
Žun Valentin, 1873-1918 (Kronika - hrani dr. Iztok Žun)
Rojec Franc - pisatelj in risar, 1867-1939 (dlib, wikipedija)
Žig okrajnega sodišča (arhiv Zvone Razinger)
Regally Franc - sodni predstojnik, 1870-1924 (Koledar C&M)
Sajovic France - sodni uradnik, 1871-1918 (Koledar C&M)
Štular Josip - sodnik, 1887-1947 (arhiv Rok Gašperšič)
Suhi pečat notarja Janeza Prešerna, 1879 (arhiv Sartori)
Žig notarja Huberta Hoffmana, 1887 (DAR)
Notar Alfred Rudež, 1896-1911 (arhiv Razinger)
i8) Pegan Alojzij - Radovljica, notar, 1868-1946 (arhiv družine Bole)
Žig C. kr. Davčnega urada, 1910 (DAR)
Voves Jan - zdravnik, 1867-1938 (dLib - NUK)
Žamdarmerijska komanda, 1916 (arhuv Zvone Razinger)
Žig mestne občine, 1880 (Otorepec - preris Jure Sinobad)
Mestno županstvo, 1897 (DAR - preris - Jure Sinobad)
Mestno županstvo Radovljica, 1910 (DAR)
Uradniški žig Radovljica, 1863 (DAR)
Vilfan Janko - župan in pred. GD, 1904-11 (arhiv PD Radovljica)
Znak Gasilskega društva, 1895 (Spomenica GD)
Sartori Janez - ključavničar in pred. GD, 1849-1923 (DAR)
Kapus Albert - predsednik GD, 1884-86 (DAR)
Klinar Matija - gostilničar in pred. GD, 1886-93 (DAR)
Homan Friderik st.,- trgovec in pred. GD, 1859-99 (DAR)
Roblek Hugo - lekarnar in pred. GD, 1871-1920 (KS Radovljica)
Zalokar Miha - predsednik GD, 1897-1901 (Bilten 100 let GD)
Kristan Pavel - predsednik GD, 1904-05 (DAR)
Pogačnik Jožef - krojač in pred. GD, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Janc Florijan - hotelir in pred. GD, 1888-1967 (DAR - arhiv Slvako Mali)
Kunstelj Rudolf - gostilničar in pred. GD, 1912 (DAR - GD)
Kosmač Anton - gostilničar in pred. GD, 1912-14 (DAR)
Dolžan Franc - gostilničar in pred. GD, 1872-1944 (DAR)
Prapor društva obrtnikov, ust. 1905 (arhiv OOZ Radovljica)
Fuersager Leopold - trgovec, 1868-1943 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Avguštin Janez - gostilničar, 1877-1943 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Mali Alojz - strojar, 1868-1952 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Bertoncelj - pek, foto 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Bizjak - frizer, foto 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Dobovišek - pisar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Fajdiga Ivan - sadjar, 1854-1935 (Mohorjev koledar 1936)
Janša - čevljar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Pirih - rezbar, foto 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Pogačnik p. d. Srakar - mizar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Tevž Vincenc - čevljar, 1910 (DAR - arhiv Slavko Mali)
Simbol podobarjev, 1835 (plastika na Linhartovi hiši, foto DAR)
Vurnik Janez ml. - podobar, 1849-1911 (Vurnik - foto Ljubo Kozic)
Vurnik Janez st., podobar - 1819-1889 (Moh. koledar)
Pavlin Jože - podobar, 1875-1914 (foto Ljubo Kozic)
Vengar Alojz - fotograf, 1871-1950 (DAR - arhiv Sartori)
Vurnik Helena - slikarka, 1882-1962 (Zbornik Ivan Vurnik)
Vurnik Ivan - arhitekt in urbanist, 1884-1971 (arhiv Jure Sinobad)
Članski prapor (Spomenica, arhiv Čebulj-Sartori)
Naraščajski prapor (Spomenica, arhiv Čebulj-Sartori)
Olip Boštjan - telovadec, 1892-1918 (Dežela - Jure Sinobad)
Hočevar Josipina - dobrotnica, 1824-1911 (slika v Šivčevi hiši)
Hudovernik Primož ml. - trgovec, 1811-1889 (Mihael Stroj)
Hudovernik Katarina - žena trgovca, 1814-1886 (Mihael Stroj)
Žig župnije Radovljica, 1910 (DAR)
Novak Janez - dekan, 1842-1918 (Župnija Radovljica)
Badjura Rudolf, Radovljica - borec za sev. mejo, 1881-1963 (wikipedia)
Bulovec Anton - naravoslovec, 1869-1930 (dlib - NUK)
Ivan Murnik, 1839-1913 - drž. svetnik, narodnjak (dLib - NUK)
Lovro Toman, 1827-1879 drž. svetnik, narodnjak (wikipedija)
Poštni žig - nabiralnica, 1851 (DAR)
Poštni žig Radovljica, 1850 (philadria)
Poštni žig Radovljica, 1867 (e-bay)
Poštna tabla na Dralkovi hiši, 1873-1918 (Pošta na Dolenjskem do 1918)
Poštni žig Radovljica, 1876 (arhiv Igor Pirc)
Poštni žig Radovljica, 1884 (DAR)
Poštni žig Radovljica, 1911 (DAR)
Poštni žig Radovljica, 1863 (ebay)